Sea-security

0
191Het kasteel van de wereldeconomie heeft een zwakke plek: de maritieme industrie, met het accent op de zéévaart, op de schepen op zee. Met de constatering dat de bewustwording rondom security in de maritieme wereld toeneemt, komt tegelijk aan het licht dat deze sector unieke uitdagingen kent.Source link