Europol rozpril s hacker, kter vysla z t 40 tisc lid miliardy

0
200


Podle Europolu bylo vyetovnbezprecedentn kvli velikosti organizace i mnotv mezinrodn spoluprce, kter byla nutn k dopaden gangu. Zlodji odcizili penze z tu vce ne 41 tiscm obt. Ptrn policisty zavedlo do USA, Nmecka, Bulharska, Gruzie, Kazachstnu, Moldavska i na Ukrajinu.

Dosud padlo 18 obvinn. Deset lid z vchodn Evropy bylo dopadeno, dalch pt hacker pvodem z Ruska je v souasnosti na tku, pe Europol.

Prv v Rusku kd kodlivho softwaru vznikl na objednvku ldra cel organizace, kter pochz z Gruzie. I on byl mezi zadrenmi a nyn ek na soud v Tbilisi.

Organizace ila malwar pomoc phishingu. lenov gangu rozeslali na tisce adres podvodn e-maily, kter mly psobit jako obyejn firemn korespondence, ve skutenosti vak obsahovaly nebezpen odkaz nebo pilohu. Pokud je dviv uivatel oteveli, nakazili svj pota GozNymem.

Online krde na zakzku

Podle vyetovatel je tento malware natolik sofistikovan, e jej bn antivirus nedoke odhalit. GozNym tak potaj sbral data, kter pot lenov gangu na Ukrajin a v Bulharsku pouvali k luxovn bankovnch t.

Co jsou kyberzloiny

  • Phishing:Podvodn technika pouvan k zskvn citlivch daj, napklad pihlaovac daje k internetovmu bankovnictv i kreditnch karet.
  • Malware:Souhrnn oznaen pro kodliv programy, jejich clem je pokodit nebo vniknout do potaovho zazen.
  • Ransomware:Specifick druh malwaru, kter zablokuje nebo zaifruje pota i jin zazen. Pot poaduje od obti vkupn za obnoven pstupu.
  • Trojsk k:st operanho systmu, programu nebo aplikace, o n uivatel nev a s jej funkc nesouhlas (typicky je kodliv).

Dohromady si zlodji pili piblin na 100 milion dolar, tedy asi 2,3 miliardy korun. Pesnou stku vyetovatel nezveejnili.

Europol poukazuje, e organizace c GozNym je pkladem stle astjho trendu v kybernetick kriminalit, a to prce na zakzku. iitel GozNymu se navzjem neznali, naopak lo o lidi, kte sv zkuenosti a nstroje k online krdem nabzeli na internetovch frech jako placenou slubu.

Tvrci malwaru na frech dlaj reklamu svmuproduktu, aby dal zloinci vidli, e prv jejich kd mohou pout k bankovnmu podvodu,uvedl pro BBC potaov specialista Alan Woodward.

Zloin jako sluba je v souasnosti na vzestupu a usnaduje zlodjm pechod z tradinch oblast, jako je napklad prodej drog, k lukrativnmu kyberzloinu, dodal Woodward.Source link